ROTAM MADENCİLİK ÇEVRE GÜVENLİĞİ

1986 Kuruluş

Rotam Madencilik

Etiler Madencilik olarak faaliyetlerimizin çevreye uyumlu, rezervleri en verimli şekilde değerlendiren, çevre bilinci oluşmuş bir yapıyla devam etmesini sağlamak önceliğimizdir.

Bu kapsamda politikamız;

- Yasal mevzuatın gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirerek çalışmak.

- Maden sahalarındaki rezervleri en verimli şekilde değerlendirerek tahribatı en aza indirmek.

- Üretim faaliyetleri biten sahaların rehabilitasyonunu sağlayarak tekrar ağaçlandırılıp doğaya kazandırılmasını sağlamak.

- Çalışmalar sırasında oluşan atıkların en aza indirilmesini sağlamak.

- Atık bertarafını yetkili kuruluşlarla koordineli olarak gerçekleştirerek tüm atıkların sahadan uzaklaştırılmasını sağlamak.

- Çevreyle ilgili oluşabilecek tüm risklerin kaynağında önlenerek sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamak.