ROTAM MADENCİLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

1986 Kuruluş

Şirketimiz bünyesinde yürütülen faaliyetler sırasında önceliğimiz iş sağlığı ve güvenliği
sağlanmasıdır.

Şirketimizdeki tüm birimlerde iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak için düzenli
faaliyetler yürütülmektedir.

Tüm faaliyetlerimiz yasal düzenlemeler çerçevesinde ve güvenli şartlar sağlanarak
yürütülmektedir.

Tüm çalışan ve misafirlerimizin maruz kalacağı risklerin önlenmesi konusunda hassasiyet
gösteririz.

Faaliyet alanlarımızda tüm personele mevzuata uygun kişisel koruyucular sağlanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı olan tehlikenin kaynağında önlenmesi önceliğimizdir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarının alacağımız tedbirlerle engellenebilir olduğunu biliyoruz.