ROTAM MADENCİLİK MİSSİON

1986 Establishment

Rotam Madencilik

- Hizmet sunduğumuz sektörlerin ihtiyacına uygun kalitede ve sürdürülebilir şekilde üretim yapmak, müşteri talebi neticesinde gerçekleşebilecek değişikliklere uyum sağlamak.

- Günümüz üretim teknolojisine uygun şekilde üretimi yönlendirmek.

- Dinamik bir şekilde devam eden arama faaliyetleri ile hammadde devamlılığını sağlamak.

- Yeryüzünün bize sunduğu kaynakları en verimli şekilde kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamak.