DOCUMENTS

R&D

Etiler Madencilik faaliyetlerini yürüttüğü bölgede laboratuvar ve AR-GE imkanları bakımından en donanımlı yapıya sahiptir. Üretilen hammaddelerin kontrolleri üretimin her aşamasında   yapılmaktadır.  Böylece hammaddelerin özellikleri bilinerek üretim faaliyetleri müşteri ihtiyacına yönelik olarak yönlendirilmektedir.

Rezerv genişletme çalışmaları kapsamında düzenli olarak sondaj ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

OTHER ACTIVITIES

OUR ACTIVITY AREAS